--- Ezeken az oldalakon botanikai és/vagy kertészeti témájú könyvekről szeretném szóvá tenni szerény – szakvéleménynek talán nem nevezhető, de mindenképpen őszinte benyomásaimat, hátha valakit érdekel.

--- On these pages I would like to confess my not professional but sincere opinions about books of plants and gardening, maybe somebody are interested. English descriptions are after the Hungarian, you must click on the link.


Christopher Grey-Wilson: Cyclamen: A Guide for Gardeners, Horticulturists and Botanists

-
 ---  Úgy gondolom, hogy ez a könyv minden profi és mûkedvelô kertésznek ott kell hogy legyen a polcán. Persze csak akkor, ha néha olvasgatja is, vagy legalább a képeket nézegeti. :-)
Sok szép, igényes kép van, de elég kicsik, pedig a könyv A4 körüli méretû. A szöveg nagyon átfogó, mindenre kitér, bár néha nem könnyû megtalálni a keresett információt.
Tulajdonképpen ez az egyetlen jelentôsebb problémám ezzel a könyvvel, hogy valahogy az információ halmaz nincs igazán jól rendezve. Nagyon jó, hogy minden fajról van egy külön fejezet sok képpel, a növény jellemzô tulajdonságait kifejezô rajzzal és elôfordulási térképpel, amely azonban néha talán túlságosan elnagyolt. E fejezetek szövege egy hosszú bevezetôbôl és több alfejezetbôl áll: Élôhely, Földrajzi elterjedés, Leírás, Termesztés, stb. Sajnos azonban elôfordul (szerencsére nem gyakran), hogy ezek az alfejezetek nem azt tartalmazzák, amirôl a cím szól. Van olyan például, hogy a Termesztés (Cultivation) alfejezetben a szerzô az alfajok elnevezésének hibás voltát ecseteli, magáról a növény tartásáról pedig valójában a bevezetô részben írt néhány mondatot, egyéb információk közé keverve. Az tetszik, hogy nemcsak a saját, hanem gyakran mások termesztési tapasztalatairól is beszámol. A virágzási idô ezekben a fejezetekben mindig valahol máshol van elrejtve, nem könnyû megtalálni, ha mondjuk az ember csak azt keresi. Igaz, hogy a könyv bevezetô részében van egy külön fejezet, amelyben csoportosította a fajokat virágzási idô szerint.
Mindezt leszámítva egy nagyon hasznos és szép könyv. A nagy bevezetô rész részletesen tárgyalja a cikláment mint növényt, kimerítô információkat tartalmaz a tartásáról, szaporításáról, kártevôirôl és kórokozóiról. Itt csak azt találtam furcsának, hogy a termesztés fejezettel kezdi, és utána mutatja be magát a növényt. Részletezi a nomenklatúrát az összes fajjal, alfajjal, formával és változattal, valamint határozókulcsokat is ad az egyes fajok azonosításához. Ezután következik a fajok és alfajok elôbb említett részletes tárgyalása, majd a könyv végén hosszú fejezetet szán a különbözô hibrideknek és nemesített fajtáknak, aztán a C. persicum termesztésének történetét és a korábbi és újabb fajtákat mutatja be. A különféle genetikai vagy más típusú "aberrációkról" is van egy külön fejezet. Azt hiszem ciklámenrôl ennél sokkal többet már nem lehetne mondani...---  I think that this book is a "must have" for every amateur or professional gardener. Moreover, it should also be read or at least the illustrations studied :-)
There are many good illustrations, but they are rather small, although the book is of about A4 size. The text is very comprehensive, but it is sometimes hard to find the information needed though it surely is included somewhere. In fact that is my only problem with this book: the great information quantity is somehow not quite logically arranged.
It is very good that there are long separate chapters for every species and subspecies. This contains many pictures, a drawing with the typical features of the relevant taxon and a (maybe a little too superficial) distribution map. The text of these chapters consists of a long introductory part and then some subsections covering Habitat, Distribution, Description, Cultivation, etc. But sometimes (fortunately not too often) those subsections speak about something else. For example: in one of the Cultivation sections the author writes about the misnaming of the subspecies and varieties of the species, and the real information about the cultivation can be found  mixed in the introductory part. 
I like that he reports not only his own cultivation experiences but also other gardeners'.  
The flowering time is well hidden in every species section. Fortunately there is a chapter at the beginning of the book, which groups the species according to their flowering time.
All in all it is a very useful and attractive book. The large introductory part presents the plant Cyclamen itself with all the characteristics, gives useful information about cultivation, propagation, pests and diseases. I find it a little odd that it begins with the cultivation and only after that describes the plant. There is a whole chapter on nomenclature and another one with keys for identifying the species and subspecies. This is followed by the species-presenting chapters mentioned above. At the end you can find a large section about the many hybrids, varieties, forms and human selections, one about the history of C. persicum cultivation, and also one about the genetic and other aberrations. I think that not much more could be told about Cyclamen...

No comments: